Prima Despre proiect

Despre proiect

FONDUL DE ANTREPRENORIAT PENTRU TINERI ȘTEFAN VODĂ

SCOPUL PROIECTULUI:

Stimularea și mobilizarea tinerilor din raionul Ștefan Vodă în implementarea inițiativelor de afaceri.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, organizatorice, de lucru în echipă și de luare a  deciziilor în rândul tinerilor din raionul Ștefan Vodă;
 • Susținerea financiară a 5 inițiative de afacere ale tinerilor din comunitățile raionului;
 • Consolidarea relațiilor de parteneriat dintre agenți economici de succes din raionul Ștefan Vodă și potențialii tineri antreprenori.
 • Asigurarea transparenței și accesului la informația despre Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă.

DURATA PROIECTULUI:

24 DE LUNI

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Lansarea proiectului;
 • Organizarea cursurilor antreprenoriale pentru tineri;
 • Organizarea vizitelor de studiu la tinerii antreprenori de succes din raionul Ștefan Vodă;
 • Crearea Clubului Tinerilor Antreprenori;
 • Organizarea Programului de Susținere a Inițiativelor de Antreprenoriat ale Tinerilor;
 • Organizarea Galei de Premiere a inițiativelor tinerilor antreprenori.

PRODUSELE PROIECTULUI:

 • Minim 5 training-uri;
 • Minim 2 ședințe lunare;
 • 5 vizite de studiu;
 • 1 vizită de studiu la Parcul Industrial Cahul;
 • 1 club al tinerilor antreprenori creat;
 • 1 program de susținere a antreprenoriatului;
 • Pagina web www.tinerisv.com reorganizată;
 • 1 Gală a Inițiativelor de Antreprenoriat a Tinerilor  organizată și desfășurată.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • Populația din comunitățile raionului cunoaște despre oportunitățile oferite de Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri;
 • Antreprenorii tineri preiau bunele practici ale antreprenorilor experimentați;
 • 5 inițiative de afaceri sunt susținute financiar;
 • Tinerii preiau bunele practici ale antreprenorilor experimentați.

         ACEST  PROIECT  ESTE  FINANŢAT
  DE UNIUNEA  EUROPEANĂ

Proiect finanţat prin intermediul Fundaţiei Est-Europene

Acest proiect este cofinanţat de Guvernul Suediei

Acest proiect este susţinut de Consiliul Raional Ştefan Vodă