Prima Membrii Asociației

Membrii Asociației

DESPRE ECHIPA NOASTRĂ 

A.O. Asociaţia de Dezvoltare Durabilă “Generaţia Pro” este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-religioasă, înfiinţată la 9 octombrie 2003, în localitatea Olănești din raionul Ștefan Vodă. Ca organizație non-profit, A.O ADD “Generaţia Pro” este administrată de către președinta Natalia Caraion. Dezvoltarea comunitară este o direcție prioritară pentru organizație, de aceea dezideratul în care crede echipa de administrație și pe care încearcă să-l realizeze presupune faptul că: implicarea oamenilor activi din comunitățile locale, cât și a partenerilor de dezvoltare, poate contribui la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea socială, economică, culturală a comunităților din raionul Ștefan Vodă. Misiunea organizaţiei este de a servi intereselor societăţii, având la baza activităţii câteva obiective esenţial-strategice şi anume:

  • organizarea activităţilor de interes comunitar, care să implice localnicii, în special, tinerii;
  • încurajarea, facilitarea și expansiunea implicării tinerilor în viaţa economică, socială şi culturală a satului/regiunii;
  • stabilirea şi menţinerea colaborării şi parteneriatelor cu diverși actori comunitari, factori de decizie şi cu alte organizații
    care dețin un statut similar.

A.O ADD “Generația Pro” este mediul în care oamenii, comunitatea, ideile, resursele, dorința și motivația se întâlnesc pentru a identifica, facilita și spori excelența în în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a ceea ce numim – acasă – raionul Ștefan Vodă. Fiind activi și focusați pe schimbare, deja de mai bine de 18 ani, membrii Asociației adoptă și adaptează bune practici din exterior la contextul local pentru a stimula mobilizarea și dezvoltarea comunitară prin inițiativă civică într-o multitudine de domenii de activitate: social, economic, cultural, ș.a. Aceștia dețin o experiență bogată în spate, una plină de spirit antreprenorial și pasiune pentru furnizarea de programe sigure, structurate și benefice atât pentru copii și tineri, cât și pentru adulți și bătrâni. De-a lungul anilor, AO ADD “Generația Pro” a fost onorată să colaboreze cu numeroși parteneri pentru a facilita implicarea populației din s. Olănești, dar a celorlalte comunități din raion în calitate de garant al procesului de dezvoltare durabilă a acestuia. În acest sens, atât președintele organizației cât și membrii acesteia colaborează strâns cu subdiviziunile Consiliului Raional Ştefan Vodă, cu I.P Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă, primăriile raionului, dar și alte organizații conexe, dând dovadă de
implicare, receptivitate şi organizare. De precizat este faptul că persoanelor implicate în gestionarea activităților, resurselor și succeselor Asociației li se poate atribui, cu încredere, calificativul înalt de pregătire, dorinţă și potențial în ceea ce privește
realizarea obiectivelor stabilite. În decursul ultimilor ani, echipa de management a organizației are următoarea componență.

NR.MEMBRUZZ/LL/AAAA NAȘTERIILOCALITATEANUMĂR DE TELEFONE-MAIL

1

 

BARBĂNEAGRĂ ADELINA02.06.1985ȘTEFAN VODĂ069862281adelina.barbaneagra@gmail.com
2GRINCO NADIR28.12.1999SLOBOZIA068993101nadir.palanciuk@mail.ru
3CARAION DANIEL17.04.2004OLĂNEȘTI069961300dancaraion@gmail.com
4CHISELIȚĂ MARIA04.04.2003ERMOCLIA078487743mchiselita5@gmail.com
5CABURGAN MIHAELA04.07.2007CIOBURCIU068556152caburgan.mihaela.07@mail.ru
6CHISELIȚĂ ION20.05.2005ERMOCLIA078192008ikiselita@gmail.com
7GOLBAN DANIELA24.10.2003CARAHASANI068188192golban.daniela03@gmail.com
8MUNTEAN CRISTINA31.05.2003VOLINTIRI062042140cristinamuntean55121@gmail.com
9VRABIE COSTEL30.09.2004CIOBURCIU069030720costelvrabie99@gmail.com
10STOICA MAXIM22.04.2004RĂSCĂIEȚII NOI076069294maxim46978@gmail.com
11BOUROȘ DORINA27.09.2003ȘTEFAN VODĂ060492531dorina.bouras@gmail.com
12TOPOR MARIUS13.01.2005ȘTEFAN VODĂ062021021marius.topor.scoala@gmail.com
13IAPĂRĂ CRINA31.10.2006ȘTEFAN VODĂ067624394crina.iapara@gmail.com
14POPUȘOI MIHAIL09.04.2003RĂSCĂIEȚII NOI060290178mihailpopusoi5@gmail.com
15CHIPERI ANASTASIA27.01.2005ȘTEFAN VODĂ060587511anastasia12ch09@gmail.com
16DOBROV ALEXANDRA09.02.2005ȘTEFAN VODĂ067443312dobrov.alex05@gmail.com
17CARAMAN ALINA04.08.2006POPEASCA078282006caraman.alina8@gmail.com
18DODON DANIELA27.01.2003ȘTEFAN VODĂ078745183danieladodon.dd@gmail.com
19COȘULEAN CRISTIAN23.12.2005ȘTEFAN VODĂ068660786cosuleanc@gmail.com
20MAZGRAS DORINA15.03.1996SLOBOZIA069963215dorina.mazgras@mail.ru