Prima Proiecte ,,Prin sport formăm o generație sănătoasă” , a grupului de inițiativă ,,...

,,Prin sport formăm o generație sănătoasă” , a grupului de inițiativă ,, O privire spre viitor s. Palanca

167

Localizarea proiectului: Localitatea Palanca

Scopul proiectului: Dotarea echipei de mini fotbal cu uniformă sportivă, pentru valorificarea aptitudinilor individuale, competiţii care să asigure autodepăşirea, realizarea recordurilor sportive.

Obiectivele proiectului:

  • Evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţii;
  • Susţinerea minifotbalului de performanţă la nivelul juniorilor;
  • Susţinerea sportului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive la nivel local şi național.