Prima Noutăți Un tânăr informat este unul motivat spre progres

Un tânăr informat este unul motivat spre progres

347

Idea implementării proiectului ,,Un tânăr  informat este unul motivat spre progres’’ sa  conceput de tinerii grupului de inițiativă a Consiliul Elevilor din LT Ștefan Vodă încă în decembrie 2015, atunci când a fost organizat un iarmaroc de Crăciun la care s-au vândut lucrări hand-made cu scopul de a colecta surse băneşti pentru copiii de la Centrul de plasament    „Tavita” . În cadrul activităţii au fost implicaţi aproximativ 20 de elevi care au confecţionat lucrările hand-made şi circa 200 de elevi şi 17 profesori vizitatori ai iarmarocului. Ca rezultat     s-au  colectat 450 lei pentru procurarea lucrurilor de primă necesitate pentru copiii de la centru.  Ținând cont că activitatea a fost una reușită tinerii au avut marea dorință de a se împărtăși cu rezultatele sale printr-un colaj de imagini plasate în incinta liceului însă în instituție la moment nu exista un loc bine amenajat unde acest lucru ar putea fi realizat. În acest sens tinerii  și-au propus ca scop instalarea pe viitor a  unor panouri de informare unde fiecare vizitator al liceului ar putea prin intermediul unor imagini să facă cunoștință cu activitățile extrașcolare desfășurate. Datorită aplicării la Programul de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă lansat cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, membrii grupului de inițiativă a Consiliul Elevilor din LT Ștefan Vodă   au putut să-și realizeze visul,  din suma de 5000 lei acordată aceștia au procurat și instalat două panouri de informare pe care periodic sunt plasate imagini și informații referitor la activitățile extrașcolare desfășurate.  Prin intermediul proiectului au fost soluţionate  două probleme majore cu care se confruntau elevii IPLT Ştefan Vodă. Informarea slabă a elevilor cu rezultatele  activităţilor organizate în liceu şi în afara lui care la rândul său condiţiona slaba promovare a imaginii instituţiei, conexiuni sociale, educaţionale minime, deficiente de integrare în viaţa liceului și problema implicării slabe a elevilor în astfel de activităţi.

 Ca rezultat al implementării proiectului a crescut numărul elevilor și vizitatorilor liceului informați în privința activităților organizate în cadrul instituției și în afara acesteia, precum și numărul tinerilor motivați  de a se  implica  în activități extracuriculare, culturale, sportive civice.