Prima Evenimente Atelier de instruire “Împreună pentru politici de tineret durabile”

Atelier de instruire “Împreună pentru politici de tineret durabile”

4

Atelier de instruire

“Împreună pentru politici de tineret durabile”

În data de 31 martie 2023, în sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă a avut loc atelierul de lucru pentru tineri “Împreună pentru politici de tineret durabile”, parte a Youth Advocacy Program, realizat de Asociația Obștească “Renașterea”, în parteneriat cu echipa de Voluntari Oamenii V, în cadrul proiectului ,,Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund. În cadrul acestui atelier au participat și câțiva membri ai YouthBank Ștefan Vodă, dat fiind faptul că evenimentul s-a dorit a fi o reuniune a celor mai importanți factori de decizie în sectorul tineret din raion.  Evenimentul a reunit în dialog tinerii din raionul Ștefan Vodă, reprezentanții societății civile și a subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă, având obiectivul de îmbunătățire a documentului de politică publică, prin implicarea directă a tinerilor în procesul decizional, facilitarea dialogului local dintre tineri și actorii locali și crearea de premise pentru parteneriate locale tineri – APL, în vederea dezvoltării durabile a comunităților prin prisma unui sector de tineret consolidat. În cadrul evenimentului a fost prezentată Strategia raională de dezvoltare a sectorului tineret, pe marginea căreia au fost consultate opiniile de îmbunătățire a actului strategic pe domeniile de referință: educație, cultură, economie și altele, bazate pe experiența de lucru cu tinerii în vederea alinieriii prevederilor Strategiei la standardele de calitate și eficiență în contextul conjuncturii socio-economice actuale a raionului Ștefan Vodă. Credem că opinia noastră contează și sperăm la o dezvoltare considerabilă a sectorului de tineret în următorii ani, însă până atunci trebuie să acționăm zilnic și concret în cadrul activităților pe care le desfășurăm.