BINE AI VENIT PE PAGINA PROGRAMULUI DE GRANTURI DESTINAT TINERILOR ANTREPRENORI !

Odată ce ai ajuns aici, parcurge toate secțiunile pentru a fi informat adecvat cu privire la procesul de aplicare la Concursul de Granturi.

Noi îți mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi îți urăm mult succes!

Începând cu septembrie 2018, în raionul Ștefan Vodă se implementează proiectul „Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, proiect administrat de Asociația de Dezvoltare Durabilă  “Generația Pro” în parteneriat cu IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă. 

Proiectul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile raionului Ștefan Vodă.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 300.000 LEI. Suma maximă oferită per beneficiar(ă)/plan de afaceri nu va depăși 60 000 lei. În total vor fi acordate 5 (cinci) granturi.

Nu există priorități și nici limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform CAEM pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.

Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Programului de Granturi, va începe la 25 iulie 2019 și nu va depăși data de 25 iulie 2020.

PROGRAMUL DE GRANTURI se adresează tinerilor (femei și bărbați) și antreprenorilor care sunt persoane fizice sau persoane juridice din localitățile raionului Ștefan Vodă, și întrunesc toate condițiile de eligibilitate stipulate în Regulamentul-cadru de finanțare. ( Vezi secțiunea REGULAMENTUL CONCURSULUI).

Cererile și setul de documente pentru participare la Programul de Granturi vor fi depuse  la sediul Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă, situat în cadrul IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă, MD-4201, str. Testemițeanu, 2, și totodată acestea vor fi  scanate și trimise la adresa de email: concurs.grant.sv@gmail.com .

Telefon de contact: 069862281 (Adelina Barbăneagră, coordonator program).

Termen limită de depunere a dosarelor este 11 septembrie 2019. Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului de Granturi.

Mai multe detalii despre etapele de organizare a Concursului planurilor de afaceri, conținutul dosarului de aplicare (găsești formularele pentru descărcare la secțiunea ANEXE), cheltuielile eligibile și criteriile de selecție găsiți AICI

AFACEREA TA, ARE DREPTUL LA VIAȚĂ ! 

PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU TINERII ANTREPRENORI

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANȚARE

 

PASULRESPONSABILACȚIUNEAPERIOADA
1.Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă și ADD „Generația Pro”

Selectarea unui grup de tineri cu inițiative de a dezvolta afaceri sau cu experiență în afaceri.

 

martie-aprilie 2019

2.Consultanții Programului

Instruirea beneficiarilor de proiect în Administrarea Afacerilor

 

15 mai – 15 iulie 2019

3.SolicitantulDepunerea cererii și întregului  set de documente pentru participare la Program.

25 iulie – 11 septembrie 2019

4.Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan VodăRecepţionarea şi înregistrarea cererii şi a setului de documente pentru participare la Program.

25 iulie – 11 septembrie 2019

5.Comitetul de selectare

Examinarea cererii solicitantului şi a setului de documente pentru participare la Program:

·   Verificarea condiţiilor primare de eligibilitate;

·   Examinarea Fezabilității Planului de afaceri.

12 – 25 septembrie 2019

6.

Comitetul de selectare

Solicitantul

· Prezentarea Planului de afacere în fața comitetului de selectare;

· Elaborarea rapoartelor de evaluare

· Adoptarea deciziei privind selectarea Beneficiarilor Programului.

23, 24, 25 septembrie

7.Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan VodăAnunțarea participanților Concursului privind rezultatele evaluării

26 septembrie 2019

8.ADD „Generația Pro”Semnarea Acordurilor de Grant cu beneficiarii

 10 octombrie 2019

 

9.ADD „Generația Pro”

·   Semnarea contractului de procurare a bunurilor de la furnizor și achitarea

·   Primirea-predarea bunurilor procurate

11 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020

10.ADD „Generația Pro”Monitorizarea gestionării afacerilor – beneficiare și acordarea suportului consultativ necesar

01 februarie –

31 mai 2020

11.Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă și ADD „Generația Pro”Transmiterea în proprietate a bunurilor (la bilanțul întreprinderii)

Până la 01 iulie 2020

COMISIA DE RECEPȚIONARE A DOSARELOR

IMPORTANT !!!

Candidatul care dorește să depună dosarul de participare în cadrul Programului de Granturi va contacta, în prealabil, membrii Comisiei și va anunța data și ora în care acesta intenționează să se înregistreze în concurs.

PROGRAMUL DE LUCRU AL COMISIEI

LUNI-SÂMBĂTĂ

ora 9:00 – 17:00

DUMINICĂ

ZI LIBERĂ

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:

25 iulie – 11 septembrie, 2019

REZULTATELE CONCURSULUI

vor fi disponibile pe această pagină după încheierea procesului de selectare a celor 5 afaceri câștigătoare. 

TERMEN ESTIMATIV DE AFIȘARE:

26-27 septembrie, 2019. 

AFIȘ PUBLICITAR