Prima Proiecte finanțate în anul 2015 (runda I)

Proiecte finanțate în anul 2015 (runda I)

Proiectul ,,Ziarul școlii – sursă de informare și implicare’’ a grupului de inițiativă ,, Noi suntem viitorul” din s. Cioburciu.

Localizarea proiectului: Gimnaziul „M. Sârghi” satul Cioburciu , raionul Ştefan Vodă

Scopul proiectului: Crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la viaţa şcolară şi a satului prin intermediul ziarului şcolar.

 Obiectivele proiectului: Amenajarea unei săli pentru desfăşurarea activităţii ziarului şcolar; Procurarea unei imprimante color şi a unui aparat de fotografiat; Sensibilizarea tinerilor din satul Cioburciu despre existenţa unui ziar şcolar şi posibilitatea de a se implica în activitatea lui.

Suma valorificată de tineri: 4805 lei

Contextul proiectului: Tinerii și-au propus să creeze un ziar școlar, care va servi drept punte de legătură în colaborarea tinerilor din satul Cioburciu . Pentru a atinge scopul propus în urma implementării proiectului a fost procurată o imprimantă color Epson și un aparat foto Canon. Echipamentul procurat a permis tinerilor să înceapă editarea ziarului școlar ,,Vocea Tinerilor’’. Primul număr al ziarului a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde cu genericul ,, Rolul tinerilor în rezolvarea problemelor din comunitate’’ evenimentul  în cauză a trezit interes tinerilor în special celor care sunt pasionați de arta scrisului.

 

Proiectul ,,A doua viață a deșeurilor”, a grupului de inițiativă ,,The Hope” s. Crocmaz   Localizarea proiectului: s. Crocmaz

Scopul proiectului: Sensibilizarea populației la problema separării deșeurilor.

Obiectivele proiectului: Educarea și informarea tinerii generații în selectarea și stocarea corectă a deșeurilor; Crearea condițiilor pentru stocarea selectivă a deșeurilor.

Suma valorificată de tineri: 4800 lei

Contextul proiectului: Prin intermediul proiectului grupul de inițiativă și-a propus să procure și să instaleze  3 conteinere de colectare a deșeurilor în zona de agrement din preajma Nistrului tot aici a fost organizată o campanie de salubrizare. În cadrul școlii din localitate au fost organizate mai multe activități de sensibilizare cu privire la protejarea mediului înconjurător și necesitatea colectării selective a deșeurilor în clase au fost procurate coșuri pentru colectarea hârtiei

Proiectul ,, Spațiu pentru dezvoltarea fizică a copiilor și tinerilor” , a grupului de inițiativă CLCT ( Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor) s. Slobozia

Localizarea proiectului: Terenul sportiv al gimnaziului „Alexandru cel Bun” s. Slobozia

Scopul proiectului: Amenajarea a două aparate sportive   pentru practicarea exerciţiilor fizice în aer liber.

Obiectivele proiectului: Conştientizarea a 500 părinţi şi 350 copii asupra necesităţii activităţilor sportive în aer liber ca factor major în dezvoltarea fizică a copiilor și tinerilor; Achiziţionarea/instalarea a două aparate sportive pentru exerciţii fizice în aer liber; Îmbunătăţirea condiţiilor pentru antrenarea sănătăţii a 350 copiii din gimnaziu şi a circa 120 tineri din comunitate.

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

Contextul proiectului: În urma cercetărilor şi observărilor realizate de Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din localitate sa depistat că tinerii din s. Slobozia duc un mod de viaţă sedentar acesta are un impact negativ asupra sănătății lor. În acest context prin intermediul proiectului tinerii au procurat și instalat pe terenul sportiv al gimnaziului „Alexandru cel Bun două aparate sportive pentru practicarea fitness-ului în aer liber. Au fost desfășurate activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos. La deschiderea terenului sportiv sa-au organizat un șir de jocuri interactive cu tinerii fiind premiați cei mai activi dintre aceștia.

 

Proiectul ,, Completarea sălii interactive din gimnaziu cu o imprimantă” , a grupului de inițiativă  ,, Activăm și câștigăm’’ s. Carahasani

 Localizarea proiectului: Gimnaziul ,,Mihai Viteazul”, s. Carahasani

Scopul proiectului: Crearea posibilităților pentru elevi de a-și dezvolta capacități și competențe de utilizare a TIC in cadrul orelor de studii, cît și în cadrul activităților extracuriculare, desfășurate în gimnaziu și localitate.

Obiectivele proiectului: Completarea sălii interactive cu o imprimantă multifuncțională; Utilizarea mijloacelor tehnice în timpul pregătirii către orele de studii și în activitatea extracuriculară în gimnaziu si localitate; Formarea unor competențe de lucru cu mijloace tehnice.

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

Contextul proiectului:  Elevii și profesorii din Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” nu aveau posibilitatea sa-și pregătească materialele necesare pentru orele de studiu și activități extracuriculare datorită lipsei unei imprimante multifuncționale care ar permite scanarea, mărirea/micșorarea, imprimarea  informației din literatura bibliotecii școlare și din internet. Prin intermediul proiectului  implementat de către grupul de inițiativă  ,, Activăm și câștigăm’’ problema respectivă a fost soluționată.

Proiectul ,,Prin Fitness la autoapreciere” a grupului de inițiativă ,,The Change” s. Crocmaz

Localizarea proiectului: Liceul Teoretic ,,Ecaterina Malcoci’’ s. Crocmaz

Scopul proiectului: Crearea condiţiilor pentru practicarea sportului.

Obiectivele proiectului: Promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor; Creșterea nivelului de încredere la adolescenți; Crearea unui mediu favorabil pentru tineri în scopul practicării activităților sportive.

Suma valorificată de tineri: 4560 lei

Contextul proiectului: Prin intermediul proiectului ,,Prin Fitness la autoapreciere, grupul de inițiativă,,The Change” și-a propus să amenajeze o sală de fitness în incinta Liceul Teoretic ,,Ecaterina Malcoci’’. Totodată a fost procurat echipament sportiv pentru practicarea acestui sport coarde, seturi de greutăți, mingi de fitness, cauciuc elastic pentru pregătirea fizică, cercuri pentru fitness.

Proiectul „Prin sport formăm  o generaţie sănătoasă” a grupului de inițiativă ,,O privire spre viitor’’ or. Ștefan Vodă

 Localizarea proiectului: Centrul pentru copii în situații de risc din orașul Ștefan-Vodă.
Scopul proiectului: Dezvoltarea unei generații sănătoase și încrezute în propriile forțe.
Obiectivele proiectului: Trezirea la tinerii și copii din ,,Centrul pentru copii în situații de risc’’ a interesului față de activitățile sportive; Dezvoltarea fizică a tinerilor de la 7- la 17 ani; Implicarea comunității în ajutorarea copiilor și tinerilor în situații de risc și lupta cu indiferența şi discriminarea.

Suma valorificată de tineri: 3769 lei

 Contextul proiectului: În urma unei vizite efectuate de tinerii grupului de inițiativă ,,O privire spre viitor’’ la Centrul pentru copii în situații de risc sa depistat că copii de aici nu au elementar, încălţăminte sportivă, fapt pentru care sunt discriminați la orele de educaţie fizică. Astfel tinerii și-au propus să soluționeze problema în cauză procurând încălțăminte sportivă pentru 16 copii. Totodată au fost procurate mingi de vole, mingi de fotbal și complecte pentru practicarea jocului de dame. În cadrul centrului a fost organizată și sărbătoarea ,, Ziua sportului’’ la care s-au înmânat aceste bunuri copiilor.

Proiectul ,,Într-un corp sănătos o minte sănătoasă’’ a grupului de inițiativă ,,Generaţia nouă’’ s. Palanca

Localizarea proiectului: Localitatea Palanca

Scopul proiectului: Dotarea echipei de mini fotbal cu uniformă sportivă, pentru valorificarea aptitudinilor individuale, competiţii care să asigure autodepăşirea, realizarea recordurilor sportive.

Obiectivele proiectului: Evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţii; Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul juniorilor; Susţinerea sportului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive la nivel local şi raional.

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

 Contextul proiectului: Fotbalul pentru tinerii din localitatea Palanca este regele sportului. Echipa de fotbal juniori, din care fac parte membrii grupului de iniţiativă, ,,Generaţia nouă’’ sunt participanţi ai numeroaselor competiţii raionale, zonale, cu toate că au rezultate bune la aceste jocuri tinerii totuși se confruntau cu o problemă, existența unui singur set de uniformă sportivă, procurat de primărie încă în anul 2013. Astfel prin intermediul proiectului tinerii și-au propus să procure 7 uniforme sportive, acestea au fost elaborate la comandă având inscripționat pe ele denumirea și stema localității Palanca. Cu susținerea primării a fost organizat și un meci amical de fodbal între echipele din localitățile Purcari, Tudora și desigur Palanca.

 

Proiectul:  Apa potabilă – sănătatea noastră a grupului de inițiativă ,, Scaut Geia” s. Volintiri 

Localizarea proiectului: Centru de Plasament Temporar pentru Copii în Situaţie de Risc din s. Volintir
Scopul proiectului: Promovarea unui mod sănătos de viaţă şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile la Centru de Plasament Temporar pentru Copii în Situaţie de Risc.

Obiectivele proiectului: Respectarea regulilor igienico-sanitare pentru a duce un mod sănătos de viaţă; Însuşirea utilizării corecte a aparatajului de epurare a apei potabile; Promovarea modului sănătos de viaţă în rândul copiilor și tinerilor

Suma valorificată de tineri: 3306 lei

Contextul proiectului: Datorită  faptului că reţeaua de aprovizionare cu apă a satului este învechită şi  nu toate sondele funcţionează, asigurarea cu apă nu este permanentă iar calitatea acesteia lasă de dorit. În acest sens grupul “Scaut Geia”a considerat să soluţioneze problema prin intermediul acestui proiect. Au fost instalate trei colbe cu brize de cărbune în serie pentru purificarea apei în reţeaua internă  de aprovizionare cu apă a Centru de Plasament Temporar pentru Copii în Situaţie de Risc din  s. Volintiri şi procurarea unui dozator de apă potabilă fapt ce a  permis beneficiarilor centrului să consume apă de înaltă calitate, protejând sănătatea acestora.