Prima Activitatea asociației

Activitatea asociației

DESPRE ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI

A.O. Asociaţia de Dezvoltare Durabilă “Generaţia Pro” este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-religioasă, înfiinţată la 9 octombrie 2003, în localitatea Olănești din raionul Ștefan Vodă. Ca organizație non-profit, A.O ADD “Generaţia Pro” este administrată de către Adelina BARBĂNEAGRĂ, administrator. Dezvoltarea comunitară este o direcție prioritară pentru organizație, de aceea dezideratul în care crede echipa de administrație și pe care încearcă să-l realizeze presupune faptul că: implicarea oamenilor activi din comunitățile locale, cât și a partenerilor de dezvoltare, poate contribui la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea socială, economică, culturală a comunităților din raionul Ștefan Vodă. Misiunea organizaţiei este de a servi intereselor societăţii, având la baza activităţii câteva obiective esenţial-strategice şi anume:

  • organizarea activităţilor de interes comunitar, care să implice localnicii, în special, tinerii;
  • încurajarea, facilitarea și expansiunea implicării tinerilor în viaţa economică, socială şi culturală a satului/regiunii;
  • stabilirea şi menţinerea colaborării şi parteneriatelor cu diverși actori comunitari, factori de decizie şi cu alte organizații
    care dețin un statut similar.

A.O ADD “Generația Pro” este mediul în care oamenii, comunitatea, ideile, resursele, dorința și motivația se întâlnesc pentru a identifica, facilita și spori excelența în în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a ceea ce numim – acasă – raionul Ștefan Vodă. Fiind activi și focusați pe schimbare, deja de mai bine de 20 de ani, membrii Asociației adoptă și adaptează bune practici din exterior la contextul local pentru a stimula mobilizarea și dezvoltarea comunitară prin inițiativă civică într-o multitudine de domenii de activitate: social, economic, cultural, ș.a. Aceștia dețin o experiență bogată în spate, una plină de spirit antreprenorial și pasiune pentru furnizarea de programe sigure, structurate și benefice atât pentru copii și tineri, cât și pentru adulți și bătrâni.

De-a lungul anilor, A.O ADD “Generația Pro” a fost onorată să colaboreze cu numeroși parteneri pentru a facilita implicarea populației din s. Olănești, dar a celorlalte comunități din raion în calitate de garant al procesului de dezvoltare durabilă a acestuia. În acest sens, atât președintele organizației cât și membrii acesteia colaborează strâns cu subdiviziunile Consiliului Raional Ştefan Vodă, cu I.P Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă, primăriile raionului, dar și alte organizații conexe, dând dovadă de implicare, receptivitate şi organizare. De precizat este faptul că persoanelor implicate în gestionarea activităților, resurselor și succeselor Asociației li se poate atribui, cu încredere, calificativul înalt de pregătire, dorinţă și potențial în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite.

***

Urmăriți-ne și pe pagina oficială de FACEBOOK.