Prima Proiecte finanțate în anul 2016 (runda a II-a)

Proiecte finanțate în anul 2016 (runda a II-a)

Proiectele sub numele ,,Aleea prieteniei’’ a grupurilor de inițiativă “Cutezanţă”    s. Crocmaz și ”Teris” s. Olănești

Localizarea proiectelor: Liceul Teoretic “Ecaterina Malcoci” s. Crocmaz, Liceul Teoretic “Bogdan Petriceicu Hajdeu” s. Olănești.

Scopul proiectelor: Conlucrarea tinerilor pentru protejarea mediului înconjurător şi sensibilizarea populaţiei în scopul protejării patrimoniului ecologic.

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea abilităţilor tinerilor să colaboreze cu semenii pentru un scop comun, cel de protejare a mediului înconjurător; Stabilirea relațiilor de colaborare între tinerii din s.Olănești și Crocmaz în vederea organizării activităților de responsabilitate ecologică.

Suma valorificată de tineri: Tinerii grupului de inițiativă “ Teris” s. Olănești 5000 lei                                         Tinerii grupului de inițiativă “ Cutezanță” s. Crocmaz 5000 lei

 Contextul proiectelor: Din păcate nu toți tinerii au o atârnare pozitivă față de mediul înconjurător astfel grupurile de inițiativă din localitățile Olănești și Crocmaz și-au propus să organizeze două acţiuni în comun în cele două localități prin care să atragă atenţia asupra importanţei protejării mediului înconjurător implicând tinerii şi sătenii din localitățile lor la înființarea unor alei în incinta instituțiilor de învățământ numite de tineri  “ Alei a prieteniei”. Prin intermediul proiectelor au fost plantați circa 500 butași de trandafiri dintre care  350 în incinta Liceului Teoretic ,, Bogdan Petriceicu Hașdeu’’ din s. Olănești și  150 în incinta Gimnaziului ,,Ecaterina Malcoci” din s. Crocmaz  tot aici au fost instalate și șase bănci pentru parc și plantați mai mulți puieți de Hibiscus.  În cadrul proiectului, grupul de inițiativă ,,Teris’’ a hotărât să procure unelte de muncă cu care elevii urmează să îngrijească plantele (roabe, hârlețe, lopeți, secatore, căldări, etc). Au fost organizate serate în ambele localități cu concursuri distractive, scenete, cântece în cadrul acestora tinerii au fost sensibilizați cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător.

Proiectul “Apă =Viață” a grupului de inițiativă “The Change” s Crocmaz

Localizarea proiectului: Gimnaziul “Ecaterina Malcoci” din. s. Crocmaz

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii apei în Gimnaziul “Ecaterina Malcoci”şi sensibilizarea tinerilor privind importanţa apei pentru un mod de viaţă sănătos.

Obiectivele proiectului:Informarea şi sensibilizarea tinerilor despre importanţa consumării unei ape de calitate pentru sănătate; Asigurarea elevilor din Gimnaziul “Ecaterina Malcoci” cu apă potabilă de calitate.

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

Contextul proiectului: Prin intermediul proiectului “Apă =Viață” a fost soluţionată una din cele mai acute probleme și anume calitatea proastă a apei potabile, în Gimnaziului “Ecaterina Malcoci”. Prin intermediul proiectului a fost procurat un filtru de apă, difuzor  de apă caldă și rece și 5 pompe necesare pentru instalarea în clasele primarea a buteliilor cu pompă, pentru ca micuții să poată consuma apă potabilă de calitate chiar în clasele lor. A fost organizat și un seminar de sensibilizarea cu genericul Apă=Viață la care au fost discutate cu copii aspecte ce țin de importanța apei în natură și în organismul uman.

Proiectul ,,Călătorește cu noi în Uniunea Europeană” a grupului de iniíativă ,,Tineri în acțiune” s. Cioburciu

Localizarea proiectului: Gimnaziul “Mihai Sârghi” s. Cioburciu

Scopul Proiectului: Informarea locuitorilor din s. Cioburciu despre istoria, instituțiile, misiunea și valorile Uniunii Europene

Obiectivele proiectului: Ridicarea nivelului de cunoștințe despre UE la locuitorii și elevii din s. Cioburciu;Promovarea în rândul tinerilor a parcursului european al Republicii Moldova

Suma valorificată de tineri: 4198 lei

Contextul proiectului: Prin intermediul proiectului de către grupul de inițiativă au fost desfășurate campanii de informare în rîndul locuitorilor și elevilor din s. Cioburciu privind beneficiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană,,. Elevii au beneficiat și de proiecții de filmulețe despre istoria apariției Uniunii Europene, cultura și patrimonial turistic al statelor membre, flora, fauna continentului. Prin intermediul proiectului au fost procurate mai multe hărți politice și fizice ale Europei dar și un ecran pentru proiecția filmulețelor și a prezentărilor power point. Datorita proiectului în cadrul Gimnaziului Mihai Sîrghi va fi desfășurat un curs opțional pentru elevi care va avea menirea de a ridica nivelul cunoștințelor elevilor despre Uninea Europeană.

Proiectul  Crearea spațiului sportiv pentru adolescenti în aer liber la CCAS din s. Olănești (Centru Comunitar de Asistență Socială)” a grupului de inițiativă „Olan” s. Olănești

Localizarea proiectului: Centru Comunitar de Asistență Socială din s. Olănești

Scopul proiectului: Motivarea tinerilor din familiile social-vulnerabile de a practica activități sportive.

Obiectivele proiectului: Crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea fizică a tinerilor din familii social-vulnerabile; Promovarea sporului în rândul tinerilor din familii social-vulnerabile

 Suma valorificată de tineri: 4940 lei

Contextul proiectului: Tinerii care frecventează  Centru Comunitar de Asistență Socială din s. Olănești nu aveau un loc de antrenament-exersare,unde să petreacă timpul liber. Din aceste considerente grupul de inițiativă “Olan” prin intermediul acestui proiect și-a propus să amenajeze un astfel de loc. În cadrul centrului a fost amenajat un spațiu în aer liber cu un aparat de fitness și un sac de box. Pe parcurs din alte surse tinerii își propun să dezvolte acest teren de sport prin instalarea unor bănci și a altor aparate de fitness.

Proiectul “Frumosul din jurul nostru” a grupului de inițiativă  „Fiorul pădurii”, s. Slobozia

Localizarea proiectului: Gimnaziul “Alexandru cel Bun” s. Slobozia

Scopul proiectului: Promovarea prin mijloace plastice a frumosului

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea potenţialului creativ la un grup de 20 de copii din satul Slobozia pe parcursul a patru zile; Formarea abilităţilor de lucru la un grup de 20 de copii în diferite tehnici plastice pe parcursul  campamentului de patru zile.

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

Contextul proiectului: Un proiect frumos prin care tinerii au organizat un campament de 4 zile în pădurea de la Răscăieţi. În cadrul acestuia participanții au organizat diferite activităţi de joc, de depăşire de sine şi de dezvoltare creativă ,învăţând  noi tehnici plastice cum ar fi decupajul, tehnica vitraliului, pictura pe lemn, ceramică, tehnica acuarelei. Din sursele acordate de către fondul pentru tinerii grupul de inițiativă a procurat materialele necesare organizării acestui campament creativ (clei pentru decupaje, seturi de pensule, acril sticlă/ceramică, seturi de acoarele, set contururi acril sticlă şi ceramică colorate etc).

Proiectul “Practic sport â-mi fac prieteni” a grupului de inițiativă “The Change”  s. Crocmaz

Localizarea proiectului: Gimnaziul “Ecaterina Malcoci” s. Crocmaz

Scopul proiectului: Încurajarea tinerilor cu CES din instituţia noastră să practice o activitate de sport încurajându-i să comunice lor cu semenii şi susţinând integrarea lor în grupul social.

Obiectivele proiectului: Promovarea unui mod sănătos de viaţă în rândul tinerilor;       Ridicarea nivelului de auto stimă și încrede a copiilor cu cerințe educative speciale prin       încadrarea lor în activități sportive;

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

Contextul proiectului: Proiectul “ Practice sport â-mi fac prieteni” este o prelungirea a proiectului cu același nume finanțat în prima rundă a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri. Prin intermediul acestor proiecte tinerii au amenajat o sală de fitness care deja al doilea an funcționează încadrând în activități sportive elevi cu cerințe educaționale speciale și nu numai. În acest an grupul de inițiativă din sursele acordate de Fondul pentru Tineri au completat sala de fitness propriu zisă cu echipament sportiv mingi, benzi elastice fitness, haltere, coarde, step aerobic.

Proiectul Un tânăr informat e unul motivat spre progres ” a Consiliul Elevilor din LT Ștefan Vodă or. Ștefan Vodă

  Localizarea proiectului: Liceul teoretic  „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă

Scopul proiectului:Ridicarea nivelului de informare a elevilor, profesorilor, părinților       privind rezultatele  activităţilor organizate în liceu şi în afara lui.

 Obiectivele proiectului: Informarea tuturor elevilor, profesorilor, părinţilor, vizitatorilor cu rezultatele activităţilor   extracurs organizate şi desfăşurate de către elevii şi profesorii din instituţie; Motivarea liceenilor pentru a se implica în diverse activităţi civice şi culturale; Promovarea imaginii şi prestigiului liceului;

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

Contextul proiectului: Implementarea proiectului a contribuit la soluţionarea a două probleme majore cu care se confruntau elevii Liceului Teoretic Ştefan Vodă. Prima problemă era informarea slabă a elevilor cu rezultatele  activităţilor organizate în liceu şi în afara lui (care are loc doar în formă verbală). Aceasta condiţiona slaba promovare a imaginii instituţiei, conexiuni sociale, educaţionale minime. A doua problemă este slaba implicare a elevilor în astfel de activităţi extrașcolare.  Pentru soluționare acestor probleme de către grupul  de inițiativă au fost procurate și instalate două panouri de informare unde periodic se afișează informației cu privire la rezultatele activităților extrașcolare organizate și diverse anunțuri cu privirea la activitățile care urmează a fi organizare.

 

Proiectul “Viitorul este și al tău” al grupului de inițiativă “Noi suntem viitorul” s.Cioburciu

 Localizarea proiectului: Gimnaziul “Mihai Sârghi” s. Cioburciu

Scopul proiectului: Instruirea a 25 de tineri în domeniul  activității comunitare  și de voluntariat

Obiectivele proiectului: De a informa 25 de tineri despre importanța implicării în activități comunitare și de voluntariat; De a dezvolta la 25 de tineri abilități de implicare în activități comunitare,în baza unui seminar de instruire.

Suma valorificată de tineri: 4285 lei

Contextul proiectului: După implementarea unui proiect în Gimnaziul “Mihai Sârghi” prin intermediul Programului de Granturi Mici runda I a Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă,  mulți tineri din localitate au venit cu inițiativa să schimbe și ei ceva în mediu în care învață prin intermediul altor proiecte. Dorind să cunoască cum se scrie un proiect, cum pot colecta surse pentru un proiect, care sunt etapele de realizare a unui proiect. Astfel grupul de inițiativă  “Noi suntem viitorul”  împreună cu profesoara de educație civică au venit cu intenția de a organiza un seminar cu tema „ Cum putem realiza un proiect comunitar” . Din sursele acordate de către Fondul pentru Tineri au fost procurate materialele necesare flipchart, panouri de plută, rechizite de birou. A fost asigurată pauza de cafea pentru participanți și pregătită literatura necesară pentru acest domeniu ( în format xerox).

 

Proiectul “Vin în gașca fotbaliștilor”  al grupului de inițiativă “Tinerii activi” s. Cioburciu

Localizarea proiectului: Gimnaziul “Mihai Sârghi” s. Cioburciu

Scopul proiectului: Motivarea tinerilor din localitatea Cioburciu de a practica fotbalul

Obiectivele proiectului: Promovarea unui mod sănătos de viață prin practicarea fotbalului; Ridicarea performanțelor sportive a echipei de fotbaliști ,, Avântul’’ din s. Cioburciu; Crearea unui mediu favorabil pentru practicarea de către tineri a fotbalului de   performanță.

Suma valorificată de tineri: 4979 lei

Contextul proiectului: Problema care a stat la baza realizării acestui proiect este modul de viață sedentar pe care îl duc tinerii stând ore în șir în fața calculatorului sau al televizorului acest lucru nu permite dezvoltarea fizică normală a adolescenților ba chiar mai mult în ultima perioada  mulți dintre ei suferă de diverse afecțiuni în special printre acestea se remarcă cele ale ochilor. Din aceste considerente grupul de inițiativă “Tinerii activi” prin proiectul în cauză  și-au propus să motiveze și alți tineri să practice împreună cu ei fotbalul prin selectarea a 30 de tineri din localitate care alături de ei participă la antrenamentele desfășurate săptămânal. Din sursele acordate de Fondul pentru Tineri a fost procurat echipamentul necesar pentru antrenamente mingi de fotbal și jambiere și organizat un meci amical de fotbal între tinerii selectați.

 

Proiectul “Prestarea calitativă a serviciilor informaționale, radiofonice  în LT Ștefan Vodă” a grupului de inițiativă a radioului școlar din LT “Ștefan Vodă”  or. Ștefan Vodă

Localizarea proiectului: Liceul teoretic “Ștefan Vodă” or. ștefan Vodă

Scopul proiectului: Asigura sonorizării de calitate a diverselor activități educaționale.

 Obiectivele proiectului: Asigurarea transparenței informaționale și decizionale în liceu;  Promovarea elevilor talentați.

Suma valorificată de tineri: 5000 lei

 Contextul proiectului: Prin intermediul proiectului au fost soluționate două probleme majore cu care se confruntau elevii din LT “Ștefan Vodă”. Prima problemă este slaba sonorizare în cadrul activităților  elevilor organizate în liceu. Aceasta condiţionează gălăgia, neatenția neclaritatea informației difuzate. A doua problemă este imposibilitatea difuzării informației, recitalurilor prezentate din cauza defectării microfonului a grupului  radiofonic, fapt ce indică asupra slabei transparențe informaționale rapide. Problemele au fost soluționate de către grupul de inițiativă a radioului școlar prin procurarea din sursele Fondului pentru tineri a două microfoane de calitate.