Prima Despre Fond

Despre Fond

Programul Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă are ca scop impulsionarea şi încurajarea participării tinerilor şi a voluntariatului în dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din raionul Ștefan Vodă. Astfel 18 tineri cu vârsta între 15 și 22 ani, cunoscuți ca “liderii ai comunităţii”, promovează și administrează transparent un fond special destinat finanțării și implementării proiectelor de către tineri.

Acest Proiect este realizat de A.O Asociația de Dezvoltare Durabilă „Generația Pro” cu suportul Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Suedia.  

Proiectul se bazează pe un mecanism prin care sunt încurajate activităţile tinerilor legate de: filantropie, voluntariat, inițiativă civică și responsabilitate. Folosind metodologia de bancă a tinerilor, proiectul ţine să dezvolte capacităţi la minim 10 membri ai Fondului pentru Tineri pentru a identifica nevoile comunității, colecta fonduri, planifica și gestiona resursele, a acorda granturi grupurilor de tineri și de a evalua rezultatele lor.Proiectul implică în fiecare an mai mult de 100 de tineri în jurul inițiativelor de dezvoltare comunitară, astfel oferind acestora un cadru prielnic în care ei să împărtăşească idei, să lucreze împreună și să ia decizii importante pentru comunitatea din care fac parte.Membrii Fondului pentru Tineri beneficiază de diverse instruiri cu scopul de a putea gestiona corect fondul pe care îl dețin și a dezvolta capacități pentru a-l completa cu resurse financiare. Astfel pe parcursul activității lor au fost desfășurate mai multe instruiri precum: comunicare și negociere; fundraising; team building și leadership, scrierea proiectelor, arta comunicării, educația mediatică, managementul timpului și multe altele. Tematica seminarelor ține de necesitățile de instruire ale membrilor.

Pentru completarea fondului cu resurse financiare membrii Fondului pentru Tineri desfășoară mai multe activități creative de colectare de fonduri printre care  s-au remarcat:

  • Târguri și expoziții
  • Seri cu proiecții de filme
  • Campanii sociale
  • Loterii
  • Activități tematice de divertisment

Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă este susținut de Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă și alți parteneri strategici locali și naționali.

 

 

Sloganul reprezentativ al echipei Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă (actualizat în 2021) este: