Prima Noutăți Viitorul comunității suntem noi! ( Articol din ziarul Gimnaziului ,,Mihai Sîrghi” din...

Viitorul comunității suntem noi! ( Articol din ziarul Gimnaziului ,,Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu ,,Vocea Tinerilor’’ )

1111
oo
Parfeni Crina lider al grupului de inițiativă    ,, Noi suntem viitorul’’

  Cu toții așteptăm schimbarea-schimbări spre bine, schimbări pozitive, schimbări vizibile. În ultima perioadă aceste schimbări se produc datorită implementării unor proiecte. Din păcate în implementarea acestora mai puțin sunt implicați tinerii cu toate că aceștia pot constitui o forță ce mișcă lucrurile spre bine în orice comunitate.

  Totuși datorită Fondului pentru Tineri, Fundației Est – Europene Moldova, Guvernul Suediei si Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei  care dăruie noi speranțe pentru dezvoltarea și implicarea tinerilor , în deosebi din localitățile rurale , lucrurile în acest sens își schimbă direcția spre bine. Asta am simțit-o și noi pe pielea noastră tinerii grupului de inițiativă ,, Noi suntem viitorul’’ din localitatea Cioburciu atunci cînd   am elaborat și implementat  proiectul ,, Ziarul școlii-sursă de informare și implicare’’. Fondul pentru Tineri, anunțând concursul de Granturi Mici pentru proiecte, n-ea aprins scânteia entuziasmului în procesul practic de scriere și implementare a unui proiect astfel viața noastră monotonă din comunitate s-a transformat în una activă caracteristică unor cetățeni mai receptivi față de problemele comunității și în special față de problemele tinerilor din localitatea noastră.

  După absolvirea gimnaziului tinerii privesc cu nostalgie la tot ce a rămas în urmă. Pleacă la studii și nu-i mai leagă nimic de sat, decât amintirile. Astfel noi tinerii din Cioburciu am hotărât să creăm un ziar, care va servi drept punte de legătură în colaborarea tinerilor din sat. Pentru a atinge scopul propus am creat grupul de inițiativă ,, Noi suntem viitorul’’ lider al grupului a fost ales prin vot secret Parfeni Crina. În activitatea noastră am fost ghidați și încurajați de mentorul grupului Neguriță  Aliona profesoară de istorie și educație civică din gimnaziu. În urma implementării proiectului am procurat o imprimantă color Epson și un aparat foto Canon, am editat primul număr al ziarului . Am invitat tinerii din localitate la o masă rotundă cu genericul ,, Rolul tinerilor în rezolvarea problemelor din comunitate’’ la care am prezentat și primul număr al ziarului, evenimentul  în cauză a trezit interes tinerilor în special celor care sunt pasionați de arta scrisului. În realizarea proiectului am întîlnit și unele probleme. Una din provocări a fost lipsa de experiență în colaborare cu adulții. În special ne-a fost dificil să cerem ajutor financiar de la adulți pentru procurarea echipamentului necesar care va permite editarea ziarului dat fiind faptul că suportul Fondului pentru Tineri nu acopereau aceste cheltuieli. Totuși la toți, la care am apelat ne-au oferit ajutor și susținere. Mulțumim nespus domnului Ștefan Andrei președinte al SRL Cioburciu – Agro  ce ne-a oferit suma de 3500 lei, locuitorilor localității Bîtcă Valerian, Nicolau Valeriu, Popenco Andrei, Șchiopu Serghei, care ne-au susținut atît moral cît și financiar. Noi ne bucurăm destul de enorm și ne mândrim  că mai avem astfel de oameni în sat care vor să facă vocea tinerilor auzită.

   De asemenea mulțumim pentru suportul financiar oferit de Fundația Est – Europene Moldova, Consiliul raional Ștefan – Vodă și membrilor Fondului pentru Tineri Ștefan – Vodă ce au colectat mijloace bănești de la agenți economici, persoane fizice și din organizarea evenimentelor speciale.

Parfeni Crina lider al grupului ,, Noi suntem viitorul’’

Ștefan Cristina, membru al grupului ,, Noi suntem viitorul’’

img363
Din paginile ziarului Gimnaziului Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu ,,Vocea Tinerilor”
img364
Din paginile ziarului Gimnaziului Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu ,,Vocea Tinerilor”
img365
Din paginile ziarului Gimnaziului Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu ,,Vocea Tinerilor”
img366
Din paginile ziarului Gimnaziului Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu ,,Vocea Tinerilor”