Prima Noutăți O surpriză plăcută făcută de către membrii Fondului pentru Tineri aleșilor locali...

O surpriză plăcută făcută de către membrii Fondului pentru Tineri aleșilor locali ai raionului Ștefan Vodă

352

  În data de 23 iunie 2016 cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua funcţionarului public” membrii Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă au venit cu un cuvînt de felicitare în adresa tuturor funcționarilor publici din raionul Ștefan Vodă. Făcând și o surpriză excepțională unor aleși locali care gestionează activitatea funcționarilor publici ai Consiliului Raional Ștefan Vodă și primăriei or. Ștefan Vodă. În acest sens pentru a fi cît mai originali au întocmit o hotărîre căreia iau dat citire chiar în cadrul evenimentului festiv dedicat acestei sărbători, textul căreia îl puteți vedea în continuare:

REPUBLICA MOLDOVA
FONDUL PENTRU TINERI ŞTEFAN VODĂ

HOTĂRÂRE nr. 1
din “23” iunie 2016

Cu privire la decernarea Diplomei de Onoare
și cadouri de preț

Cu prilejul zilei profesionale a funcționarului public la 23 iunie 2016, instituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 200 din 6 aprilie 2012;
Pentru promovarea și susținerea inițiativelor tinerilor și aportul financiar în realizarea Programului de Granturi Mici, rundele 2015 și 2016;
În baza regulamentului de constituire și activitate al Fondului pentru Tineri Ştefan Vodă DISPUNEM:

1. Se decernează Diplomă de Onoare şi cadou de preț dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, pentru merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate, realizarea politicilor de stat prin coordonarea activității direcțiilor raionale, pentru susținerea Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă;

2. Se decernează cadou de preț pentru merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale, profesionalism înalt, perseverență și responsabilitate, realizarea politicilor de stat următoarelor persoane:
2.1. dlui Vasile Gherman, vicepreședinte al raionului;
2.2. dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreședinte al raionului;
2.3. dlui Gheorghe Anghel, primarul or. Ștefan Vodă.
3. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina echipei Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă.
4. Prezenta hotărâre se comunică:
Persoanelor nominalizate.

Semnează Fondul pentru
Tineri Ștefan Vodă

  După cîte ați înțeles din acest document important membrii FpT au oferit diplomă și cadou de preț domnului Nicolae Molozea președinte al Raionului Ștefan Vodă , cadouri de preț vicepreședinților Alexandu Pavlicenco, Vasile Gherman și primarului or. Ștefan Vodă Gheorghe Anghel. Reprezentanții conducerii raionului dar și a orașului au fost deosebit de emoționați de gestul frumos al echipei FpT și în special de cadourile originale primite în dar care după părerea mea sunt de neprețuit. Sper că v-am intrigat puțin referindu-mă la cadouri, acestea fiind chiar portretele aleșilor locali desenate în creion de către talentata Iulia Ceban membru al Fondului pentru Tineri, elevă a școlii de arte ,, Maria Bieșu’’ la specialitatea pictură .

Cu zîmbet pe față domnul Nicolae Molozea a mulțumit echipei FpT și a menționat că deja al doilea an consecutiv Consiliul Raional Ștefan Vodă susține inițiativele tinerilor prin suportul financiar oferit pentru realizarea Programului de Granturi Mici, reiterând importanța implicării tinerilor în viața socială și în dezvoltarea Raionului Ștefan Vodă.