Prima Noutăți Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea utilajului agricol: Stropitoare pentru vii...

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea utilajului agricol: Stropitoare pentru vii și livezi

9

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea

utilajului agricol: Stropitoare pentru vii și livezi

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Drumul Kizilului” este o formă de parteneriat constituit într-un teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății civile, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER de dezvoltare rurală. GAL “Drumul Kizilului” tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 7 localități: or. Ștefan Vodă, s. Volintiri, s. Ștefănești, s. Copceac, s. Marianca de Jos, com. Alava, s. Slobozia din raionul Ștefan Vodă, prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

 

Pe parcursul anului 2023 GAL-ul va susține financiar 7 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune. Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100080014784938)

 

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Stropitoare pentru vii și livezi.

 

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în tehnică și utilaj agricol, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

 

 1. Rezervor de inox;
 2. Roți înalte pe care este amplasată stropitoarea;
 3. Capacitatea de a stropi la înalțimea de minim 10 m;
 4. Capacitatea rezervorului – 2000 m3;
 5. Viteza de transportare – 20 km/h;
 6. Carcasa de metal;
 7. Tractabilă;
 8. Termen de garanție – minim 12 luni.

 

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:

 

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
 2. Detalii despre produsul oferit;
 3. Oferta financiară va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor bunurilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
 4. Termenii de livrare a produsului.

 

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri sunt scutite de plata TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

 

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa galdrumulkizilului@gmail.com  sau direct la sediul GAL „Drumul Kizilului” (str. Testemițeanu, 2, or. Ștefan Vodă, r-l Ștefan Vodă, Republica Moldova) până la data de 23.03.2023.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 069862281 sau la adresa de e-mail: galdrumulkizilului@gmail.com.


Programul de finanțare a proiectelor este implementat cu suportul USAID și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund (FDR Inception Fund) al proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).