Prima Proiecte ,,A doua viață a deșeurilor”, a grupului de inițiativă ,,The Hope” s.Crocmaz

,,A doua viață a deșeurilor”, a grupului de inițiativă ,,The Hope” s.Crocmaz

202

Localizarea proiectului: s. Crocmaz

Scopul proiectului: Sensibilizarea populației la problema separării deșeurilor.

Obiectivele proiectului:

  • Educarea și informarea tinerii generații în selectarea și stocarea corectă a deșeurilor;
  • Crearea condițiilor pentru stocarea selectivă a deșeurilor.