Prima Proiecte Prin Fitness la autoapreciere, a grupului de inițiativă ,,The Change” ...

Prin Fitness la autoapreciere, a grupului de inițiativă ,,The Change” s. Crocmaz

221

Localizarea proiectului: Liceul Teoretic ,,Ecaterina Malcoci’’ s. Crocmaz

Scopul proiectului: Crearea condiţiilor pentru practicarea sportului.

Obiectivele proiectului:

  • Promovarea modului sănătos de viață în rîndul tinerilor
  • Creșterea nivelului de încredere la adoliscenți
  • Crearea unui mediu favorabil pentru tineri în scopul practicării activităților sportive.